INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS

Gerbiami tėveliai, informuojame apie laisvas vietas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.:

1-2 metų amžiaus grupė – 10 vietų
2-3 metų amžiaus grupė – 27 vietos
3 metų amžiaus grupė – 4 vietos
4 metų amžiaus grupė – vietų nėra
5 metų amžiaus grupė – vietų nėra
Priešmokyklinio ugdymo grupė – 5 vietos

Vaikai bus priimami iš Vaikų registracijos ir eilių sudarymo informacinėje sistemoje pateiktų prašymų eilės tvarka.

Informacija atnaujinama pasikeitus laisvų vietų skaičiui.

PROJEKTAS „ŽAIDŽIAM, ŠOKAME, BĖGIOJAM – KARTU SU ŠEIMA SPORTUOJAM“

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija vykdo projektą  „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.  

2016 m. lapkričio 10-11 d. Anykščiuose įvyko šio projekto renginys ,,Auklėtojas- geriausias žaidimų organizatorius“. Renginyje dalyvavo ir lopšelio-darželio „Kastytis" vyresnioji auklėtoja Rasa Jagminienė. Konkurso dalyviai paruošė du judriuosius žaidimus, 5-6 m. arba 6-7 m. amžiaus vaikams: vienas judrus žaidimas, kuris buvo pristatytas konkurso metu su Anykščių ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais realioje aplinkoje. Antras žaidimas organizuotas su  nestandartiniu inventoriumi su savo įstaigos ugdytiniais ir pristatyta filmuota medžiaga konkurso vertintojams.

Džiugu, kad konkurso vertinimo komisija  Rasos Jagminienės veiklą įvertino aukštais balais ir apdovanojo piniginiu prizu.  

Šiame renginyje viena iš  vertinimo komisijos narių buvo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidiumo narė, Panevėžio miesto savivaldybės švietimo, bendruomenės sveikatos tarybos narė, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“ direktorė Stasė Šešeikienė.

 

ŠIRDIES PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ – VELYKOS

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Šventas Velykas. 2016 m. laukdami Velykų Panevėžio lopšelio-darželio „Kastyčio“ bendruomenės nariai puošė, gražino savo grupes. 

Plačiau galite paskaityti čia:

http://www.szelmeneliai.lt/component/content/article/10-renginiai/1197-irdies-prisiklimo-vent-velykos-panevio-lopelyje-darelyje-kastytis „Širdies prisikėlimo šventė – Velykos“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“

https://www.facebook.com/%C5%A0vietimo-naujienos-360526820653464/  ŠIRDIES PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ – VELYKOS