Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį- darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į  įstaigą pildo ir pateikia elektroniniu būdu (http://darzeliai.panevezys.lt/) arba kreipiasi į įstaigą raštu.
Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas įsigaliojo 2016-06-10.   parsisiųsti MS Word formate
 
 
PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO LOPŠELĮ-DARŽELĮ „KASTYTIS"
                                                                                                                parsisiųsti MS Word formate
 
 
Užpildytą prašymą galite siusti el. p. darzeliskastytis@gmail.com