Darbuotojai

Savastimi esame ugdymo turinio puoselėtojai ir kūrėjai- dalijamės su vaiku tuo, ką savyje turime geriausio, vertingiausio ir padedančio kurti tvirtus, saugius ir šviesius žmogiškumo namus.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis” darbuotojai

kolektyvas

LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,KASTYTIS” VADOVAUJA STASĖ ŠEŠEIKIENĖ
II vadovų kvalifikacinė kategorija, švietimo konsultantė (sveikatos ugdymas), vadybos ekspertė.

Įstaigoje dirba 56 darbuotojai: iš jų 23 pedagogai. 16 pedagogų turi  aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 8 pedagogų aukštesnįjį išsilavinimą.10 pedagogų įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 13 vyresniojo ikimokyklino ugdymo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Lopšelyje-darželyje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, pedagogės skleidžia gerąją darbo patirtį.
Už ugdymo proceso organizavimą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė.
Lopšelyje-darželyje dirba pedagogės:

Eil . Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija

1.

Alma Liutkevičienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2.

Eglė Burokienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

3.

Kristina Juzėnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4.

Rasa Jagminienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

5.

Roneta Tamelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

6.

Regina Katinienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

7.

Gražina Šimonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8.

Džiuljeta Bogomolovienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

9.

Danutė Černiutė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja

10.

Vida Kaminskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

11.

Aldona  Mielauskaitė -Gvergždienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

12.

Jūratė Gulbinė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

13.

Vanda Dobrovolskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

14.

Birutė Armonavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

15.

Danguolė Šiurnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

16.

Irena Aleliūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Metodininkė

17.

Audronė Kriukienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

18.

Jolita Tumosienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

19.

Inga Barisienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

20.

Irena Kartanienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

21.

Justina Kedytė 

Aukštasis

Logopedė-specialioji pedagogė

Metodininkė

22.

Reda Kulišauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

23.

Greta Šešeikienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė