Darbuotojai

Savastimi esame ugdymo turinio puoselėtojai ir kūrėjai – dalijamės su vaiku tuo, ką savyje turime geriausio, vertingiausio ir padedančio kurti tvirtus, saugius ir šviesius žmogiškumo namus.

LOPŠELIUI-DARŽELIUI „KASTYTIS“ VADOVAUJA STASĖ ŠEŠEIKIENĖ

Įstaigoje dirba 56 darbuotojai, iš jų 25 pedagogai. 19 pedagogų turi  aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 6 pedagogai aukštesnįjį išsilavinimą. 10 pedagogų įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 13 vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Lopšelyje-darželyje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, pedagogai dalijasi gerąja darbo patirtimi.
Už ugdymo proceso organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė.
Lopšelyje-darželyje dirba pedagogės:

Eil . Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija

1.

Alma Liutkevičienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2.

Eglė Burokienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

3.

Kristina Juzėnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4.

Rasa Jagminienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

5.

Roneta Tamelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

6.

Regina Katinienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

7.

Viktorija Čirgelytė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

8.

Džiuljeta Bogomolovienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

9.

Danutė Černiutė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

10.

Vida Kaminskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

11.

Daiva Račinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

12.

Jūratė Gulbinė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

13.

Vanda Dobrovolskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

14.

Birutė Armonavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

15.

Danguolė Šiurnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

16.

Irena Aleliūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja

Metodininkė

17.

Audronė Kriukienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodininkė

18.

Jolita Tumosienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

19.

Inga Barisienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja

Metodininkė

20.

Irena Kartanienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

21.

Justina Kedytė 

Aukštasis

Logopedė-specialioji pedagogė

Ekspertė

22.

Reda Kulišauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

23.

Indrė Berneckienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

24.

Greta Šešeikienė

Aukštasis

Logopedė

Logopedė