Darbuotojai

Savastimi esame ugdymo turinio puoselėtojai ir kūrėjai- dalijamės su vaiku tuo, ką savyje turime geriausio, vertingiausio ir padedančio kurti tvirtus, saugius ir šviesius žmogiškumo namus.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis” darbuotojai

kolektyvas

LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,KASTYTIS” VADOVAUJA STASĖ ŠEŠEIKIENĖ
II vadovų kvalifikacinė kategorija, švietimo konsultantė (sveikatos ugdymas), vadybos ekspertė.

Įstaigoje dirba 56 darbuotojai: iš jų 23 pedagogai. 16 pedagogų turi  aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 8 pedagogų aukštesnįjį išsilavinimą.10 pedagogų įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 10 vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.

Lopšelyje-darželyje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, pedagogės skleidžia gerąją darbo patirtį.
Už ugdymo proceso organizavimą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė.
Lopšelyje-darželyje dirba pedagogės:

Eil . Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija

1.

Alma Liutkevičienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

2.

Eglė Burokienė

Aukštasis

Auklėtoja

Metodininkė

3.

Kristina Juzėnienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

4.

Rasa Jagminienė

Aukštasis

Auklėtoja

Metodininkė

5.

Roneta Tamelienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

6.

Regina Katinienė

Aukštasis

Auklėtoja

Metodininkė

7.

Gražina Šimonienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

8.

Džiuljeta Bogomolovienė

Aukštasis

Auklėtoja

Metodininkė

9.

Danutė Černiutė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

10.

Vida Kaminskienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

11.

Aldona  Mielauskaitė -Gvergždienė

Aukštasis

Auklėtoja

Psichologo asistentė

Auklėtoja

12.

Jūratė Gulbinė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Metodininkė

13.

Vanda Dobrovolskienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

14.

Birutė Armonavičienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

15.

Danguolė Šiurnienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

16.

Irena Aleliūnienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Metodininkė

17.

Audronė Kriukienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Metodininkė

18.

Jolita Tumosienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

19.

Inga Barisienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

20.

Irena Kartanienė

Aukštasis

Meninio ugdymo pedagogė

Metodininkė

21.

Justina Kedytė 

Aukštasis

Logopedė-specialioji pedagogė

Metodininkė

22.

Reda Kulišauskienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja