Valdymo struktūra

Lopšelyje – darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė: Justina Kedytė
Nariai:
  • Inga Barisienė, Algimanta Skvereckienė, Ramutė Skrickienė – tėvų atstovai,
  • Stasė Šešeikienė,Aušra Paskačiuvienė – pedagoginių darbuotojų atstovės,
  • Daiva Krivickienė,Valerija Apynienė, Zita Gurskienė  – nepedagoginių darbuotojų atstovės.

Darzelio valdymo struktura