Valdymo struktūra

Lopšelyje – darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė: Birutė Armonavičienė
Nariai:
  • Vaida Ščerbickienė, Asta Reikienė, Rasa Jurevičienė – tėvų atstovai,
  • Roneta Tamelienė, Aldona Mielieuskaitė-Gvergždienė-  darbuotojų atstovės,
  • Lina Budreikaitė – vietos bendruomenės  atstovė.

Darzelio valdymo struktura