Valdymo struktūra

Lopšelyje-darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – Birutė Armonavičienė
Nariai:
  • Matas Tuominis, Monika Sirbikienė, Džiuginta Tamošiūnienė – tėvų atstovai,
  • Roneta Tamelienė, Džuljeta Bogomolovienė – darbuotojų atstovės,
  • Lina Budreikaitė – vietos bendruomenės  atstovė.

Darzelio valdymo struktura