2% GPM parama

Vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str.  Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą  FR0512. Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie  savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Apie gautų pinigų panaudojimą  kasmet tėvai išsamiai informuojami.

Būsime dėkingi už Jūsų skirtą  2 proc. paramą (iki 2017 m. gegužės 1d.) nuo gyventojų pajamų mokesčio

(FR0512 ) ir šiais metais:

2 proc. nuo GPM galite skirti 2 būdais:

  1. Užpildę popierinę paraiškos formą FR0512 ir nunešę į Valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyrių Durpyno g. 12, arba atnešę  grupės auklėtojai.
  2. Galima įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, t. y. asmeniškai užpildyti paraišką elektroniniu būdu, jei naudojatės elektronine deklaravimo sistema (EDS).

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis “Kastytis”
Įstaigos kodas 190413380
Nemuno g. 5, Panevėžys

Apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje: www.vmi.lt.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau pervedė  Panevėžio lopšeliui-darželiui ,,Kastytis“ 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas!

Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“ bendruomenės vardu,

                                                                                                          direktorė Stasė Šešeikienė