1,2 % GPM parama

Mieli lopšelio-darželio „Kastytis” bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai dėkojame, kad kiekvienais metais 1,2 % gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate Panevėžio lopšeliui-darželiui „Kastytis“. Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai gerinant  ugdymo kokybę, atnaujinant aplinką.

 

Kreipiamės į Jus prašydami skirti 1,2 proc. GPM paramą ir 2023 m. (už 2022 metus).

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx) EDS.

Pasirinkite skiltį Deklaravimas > Pildyti formą > Prašymas skirti paramą (pildykite FR0512 formą). Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

  • Mokestinis laikotarpis – 2022 m.
  • Paramos gavėjo identifikavimo kodas – 190413380
  • Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“
  • Adresas – Nemuno g. 5, Panevėžys
  • Deklaruoti galima iki 2023 m. gegužės 2 d.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ bendruomenės vardu

direktorė Stasė Šešeikienė

 

 

 

Dėkojame už 1,2 proc. GPM paramą  2021 m.

Paramos finansinė ataskaita už 2021 metus.
2021-01-01 likutis 1824,23 Eur;
2021-09-30 likutis 1444,23 Eur.
Gautas finansavimas per 2020 metus VMI (1,2 proc. parama) – 1812,60 Eur;

Paramos lėšų panaudojimas:
45,45 Eur kanceliarinėms prekėms – parduotuvė „Sąvaržėlė“, A. Narbuto įmonė ;

141,27 Eur literatūrai – UAB Masiulio knygynas;
193,28 Eur žaislams – UAB „Vaikutis“.

 

Padėka 2020 m. 

Padėka  2019