1,2 % GPM parama

Kreipiamės į Jus prašydami skirti 1,2 proc. GPM paramą ir 2024 m. (už 2023 metus).

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx) EDS.

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

  • Mokestinis laikotarpis – 2023 m.
  • Paramos gavėjo identifikavimo kodas – 190413380
  • Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“
  • Adresas – Nemuno g. 5, Panevėžys
  • Deklaruoti galima iki 2024 m. gegužės 2 d.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

 

Dėkojame
Mieli lopšelio-darželio „Kastytis” bendruomenės nariai!
Nuoširdžiai dėkojame, kad kiekvienais metais 1,2 % gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate Panevėžio lopšeliui-darželiui „Kastytis“. Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai gerinant  ugdymo kokybę, atnaujinant aplinką.

Už 2022 metų mokestinį laikotarpį gauta parama 1937,87 Eur.

2023 m. rugsėjo mėn. 1800 Eur. išleidome įsigydami interaktyvų ekraną „Kačiukų“gr.

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už 1,2 proc. GPM paramą  2021 m.

Paramos finansinė ataskaita už 2021 metus.
2021-01-01 likutis 1824,23 Eur;
2021-09-30 likutis 1444,23 Eur.
Gautas finansavimas per 2020 metus VMI (1,2 proc. parama) – 1812,60 Eur;

Paramos lėšų panaudojimas:
45,45 Eur kanceliarinėms prekėms – parduotuvė „Sąvaržėlė“, A. Narbuto įmonė ;

141,27 Eur literatūrai – UAB Masiulio knygynas;
193,28 Eur žaislams – UAB „Vaikutis“.

 

Padėka 2020 m. 

Padėka  2019