1,2% GPM parama

Mieli lopšelio-darželio „Kastytis” bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai dėkojame, kad kiekvienais metais 1,2% gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate Panevėžio lopšeliui-darželiui „Kastytis“. Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai gerinant  ugdymo kokybę, atnaujinant aplinkas.

Kreipiamės į Jus prašydami skirti 1,2 proc. GPM paramą ir 2022 m. (už 2021 metus).

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx) EDS.

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

  • Mokestinis laikotarpis – 2022 m.
  • Paramos gavėjo identifikavimo kodas – 190413380
  • Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis”
  • Buveinės adresas – Nemuno g. 5, Panevėžys
  • Deklaruoti galima iki 2023 m. gegužės 2 d.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“ bendruomenės vardu,

direktorė Stasė Šešeikienė

 

 

 

Dėkojame už 1,2 proc. GPM paramą  2021 m.

Paramos finansinė ataskaita už 2021 metus.
2021-01-01 likutis 1824,23 Eur;
2021-09-30 likutis 1444,23 Eur.
Gautas finansavimas per 2020 metus VMI (1,2 proc. parama ) – 1812,60 Eur;

Paramos finansavimo panaudojimas:
A. Narbuto įmonė Sąvaržėlė (kanceliarinės prekės) 45,45
UAB Masiulio knygynas (literatūra) 141,27
UAB Vaikutis (žaislai) 193,28.

 

Dėkojame už 1,2 proc. GPM paramą.

Padėka 2020 m. 

Padėka  2019