Vaikų veikla

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai veiklą planuoja savaitei ir pildo  dienyną sistemoje „Mūsų darželis“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymasis yra orientuotas į  vaiko asmenybės brandinimą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę. Ugdymas neskaidomas į atskiras dalis. Pedagogai dirba taikydami įvairius metodus.
     Šiuolaikinėje ugdymo institucijoje meno vaidmuo, skleidžiant intelekto pažintines galias, pripažįstamas esant vienu iš svarbiausių veiksnių individo raidoje. Todėl lopšelyje-darželyje „Kastytis“ didesnis dėmesys skiriamas meniniam ugdymui – dailei, šokiui, muzikai, vaidybai. Įstaigoje dirba meninio ugdymo (šokio, muzikos) mokytojai. Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl meninių programų ugdymo turinys apima visas jiems prieinamas sritis. Įstaigoje pereita prie demokratinio ugdymo būdo, meninio ugdymo pedagogams paliekama kūrybos iniciatyvos laisvė renkantis darbo metodiką, įgyvendinant keliamus tikslus.
     Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvauja miesto, tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.
     Specialusis pedagogas-logopedas ir logopedas teikia kvalifikuotą logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

 Įstaiga yra „Aktyvi“ ir „Sveiktą stiprinanti“ mokykla.

 Vaikų dienos ritmas
     Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgdama į Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalvimai“ nuostatas. Dienos režimas skelbiamas grupių skelbimų lentose.
Veikla Vaikų amžius
  1-3 metai 3-5 metai 5-7 metai
Vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta 7.30 – 9.00 7.30 – 9.00 7.30 – 9.00
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.30-8.50 8.40-9.15 8.45-9.10
Ugdomoji veikla grupėje, salėje 8.50-10.40 9.15-10.50 9.30-11.15
Pasivaikščiojimas lauke 10.40 -11.30 10,50-12,00 11.15-12.20
Pasiruošimas pietums, pietūs 11.30-12.15 12,00-12,30 12,20-12.55
Miegas arba ramus poilsis 12.30-15.00 12.30-14.30 12.55-14.30
Popietinis ugdymas, žaidimai 15.00-15.25 14.30-15.30 14.30-15.40
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.25-15.50 15.30-16.10 15.40-16.10
Pasivaikščiojimas, veikla grupėje ir lauke, grįžimas namo 15.50-18.18 16,10-18,18 16.10-18.18

Visi grupės vaikai poilsio laiku guldomi į lovytes pailsėti klausant pasakos, lopšinės, ramios muzikos. Po 30–45 minučių neužmigusiems vaikams siūloma atsikelti ir užsiimti ramia veikla grupės patalpoje. Neužmigęs ir nepanoręs keltis bei užsiimti ramia veikla vaikas, pagal jo pageidavimą, paliekamas gulėti lovytėje iki kol panorės keltis arba iki poilsio laiko pabaigos.
Tėveliai dėl vaiko ramaus poilsio organizavimo kreipiasi į grupės mokytoją.
Tėveliai su pasiūlymais ir pageidavimais dėl vaikų ramaus poilsio ar miego organizavimo darželyje kreipiasi  į darželio administraciją.

Papildoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų organizuojama  veikla grupėse:

Ugdytiniai dalyvauja 2023–2024 m. m.  Lietuvos masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“. Laimėtos priemonės futbolo žaidimui. Įstaigos projektas  „Futboliukas“  vykdomas   spalio–gegužės mėn., dalyvauja 5–7 m. vaikai.

Dalyvaujant Panevėžio gamtos mokyklos kasmetinėje paukščių globos akcijoje „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ kasmet vykdomas projektas  „Padėkime sparnuočiams sulaukti šilumos“, 4–7 m. vaikai.

Kasmet dalyvaujame Panevėžio gamtos mokyklos kasmetinėje edukacinėje programoje „Auginkime kartu“, 5-7 m. vaikai.

Vykdoma Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“ „Drugelių” gr. Organizatorius Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, 6-7 m. vaikai.

2023–2024 m. m. planuojame dalyvauti projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“), projekto iniciatorė Slovėnijos FINI taryba Radeče, 5–7 m. vaikai.

Vykdoma tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Kimochis“, 5 m. vaikai.

Dalyvaujame sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje „Sveika mokykla“ . Integruojama įstaigos  sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“, visos grupės.

Dalyvaujame  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, visos grupės.

Vykdomi grupių projektai: „Manęs tykantys pavojai“, „Aš saugus kai žinau“, 5–7 m vaikai.

Ugdytiniams organizuojami Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos moksleivių koncertai.

Ugdytiniai dalyvauja Panevėžio miesto švietimo įstaigų, bibliotekų, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, „Saugaus eismo klasės“, Kraštotyros muziejaus  edukacinėse  programose.

Ugdytiniai dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų organizuojamuose kūrybinių darbų parodose, konkursuose, akcijose, iniciatyvose.

Įstaigoje vykdomas gabių vaikų muzikai ir šokiui ugdymas.

Įstaigoje vyksta neformaliojo švietimo veiklos:

  1. Šokio pamokos, VšĮ „So Dance“, vadovė Sonata Pekeliūnienė.
  2. „Dailės studijos“ užsiėmimai, dirba pagal verslo liudijimą vadovė Daiva Krivickienė.
  3.  Robotikos būrelis, VšĮ „Robotikos akademija“, mokytoja Toma Svirplienė.
  4. Futbolo treniruotes, VšĮ „Naujieji projektai“, treneris Klaudijus Donskis.
  5. Krepšinio treniruotes, VšĮ „Naujieji projektai“, treneris Darius Griškėnas.
  6. Anglų kalbos pamokėlės, VšĮ „American English School“, mokytoja Algaudė Sivilevičienė.
  7. Aplinkosauginio švietimo užsiėmimai, Panevėžio gamtos mokykla, mokytoja Audronė Kriukienė.
  8. Konstravimo su Lego konstruktoriais užsiėmimai, VŠĮ „Edukaciniai renginiai“, mokytoja Kotryna Gudžiūnaitė.

 

.