Finansinės ataskaitos

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos rekmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo ataskaita.

lesu panaudojimo ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis”  finansinės būklės ataskaita, 2018 m. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis”  finansinės būklės ataskaita, 2019 m.  I ketvirtis.