Informacija apie darbo užmokestį

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
                                                                                                                           Darbo užmokestis