Veiklos dokumentai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „KASTYTIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS parsisiųsti pdf formatu

PATEIKIAMA DIREKTORĖS STASĖS ŠEŠEIKIENĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA      (paskelbta 2021-01-20)
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” NUOSTATAI
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” STRATEGINIS PLANAS 2020-2022 METAMS