Veiklos kryptys

ĮSTAIGOS VIZIJA

                     Viskas kas geriausia- vaikams ir jų vaikystei.

ĮSTAIGOS MISIJA

Vaikų ateitį kuriame visi kartu: vaikams –linksma, sveika, įdomi, kūrybiška vaikystė, tėvams–džiaugsmas, pasididžiavimas laimingu vaiku, pedagogams– kūrybinis darbas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Suteikti galimybių darbuotojams nuolat tobulėti plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiško, pilietiško vaiko ugdymą.
2. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.
3.Formuoti sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, stiprinant psichinę, fizinę vaikų sveikatą