Veiklos kryptys

ĮSTAIGOS VIZIJA
                    Viskas kas geriausia- vaikams ir jų vaikystei.

ĮSTAIGOS MISIJA

Vaikų ateitį kuriame visi kartu: vaikams –linksma, sveika, įdomi, kūrybiška vaikystė, tėvams–džiaugsmas, pasididžiavimas laimingu vaiku, pedagogams– kūrybinis darbas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, sveikatos stiprinimo, paţinimo poreikius, bendradarbiaujant su tėvais, tobulinant ugdymo kokybę, kuri garantuos sėkmingą pasirengimą mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
2. Siekti tapti sveikatą stiprinančia ir aktyvia mokykla.