Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis‘‘,,Drugelių“ priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas“.

Projektas suteikia galimybę  darželiui bendradarbiauti su kitais pasaulio darželiais. Projektas suteikia vaikams, specialistams ir tėvams nepamirštamų įspūdžių, galinčių pakeisti gyvenimus.

Tarptautinė integracija darželiuose šiandien itin svarbi, pasauliui keičiantis ir vis labiau globalėjant. Vaikai turi būti pasirengę iššūkiams, kuriuos atneš šis naujas pasaulis. Tarptautinė integracija leidžia vaikams pažinti skirtingas kultūras, kalbas ir tradicijas, o tai padeda ugdyti empatiją, toleranciją ir supratimą apie įvairovę.

Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ taip pat suteiks galimybę mūsų darželiui užmegzti ryšius su kitais darželiais iš įvairių šalių ir bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Projekto tikslas – užmegzti ilgalaikes tarptautines partnerystes, kurios padės pagerinti vaikų ugdymo kokybę ir skatins tarpkultūrinį supratimą.

Projektas jau įgyvendinamas 29 pasaulio šalyse.

Darželio 56-asis gimtadienis „Lai varpeliai suskambės“

2024-04-17 šventėme darželio 56-ąjį gimtadienį. Džiugiai nusiteikę dalyvavome ugdytinių  šventiniame  koncerte „Lai varpeliai suskambės“. Kartu gimtadienį šventė linksmoji Bitutė ir Boružėlė.

Augu sportuodamas

2024-04-10 vyko Lietuvos mažųjų žaidynių įstaigos baigiamasis sporto festivalis „Augu sportuodamas“. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti Panevėžio sporto ir išsilavinimo akedemijos liūtukas Akimas.

„Rid rid rid margi margučiai“

2024-04-02 vyko šventinis rytmetis „Rid rid rid margi margučiai“.

 

STEAM veikla. „Kodėl smagu, kai aplink švaru?”

2024-03-22 „Drugelių“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai,  kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audrone Kriukiene, pasikvietę  kitų grupių mokytojas, aiškinosi, kodėl aplinka turi būti švari? Domėjosi ir svarstė, kokie gi gali būti aplinkos tvarkymo būdai ir priemonės, kas gali padėti palaikyti švarą ir tvarką.

Žemės diena

2024-03-21 minėjome Žemės dieną.

Vandens paslaptys

Lopšelis-darželis „Kastytis“ savo vardo kilmę sieja su jūra. Todėl laibai įdomu, koks gi tas jūros vanduo. Urtė Kriščiūnienė,  visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, atvežė vaikams iš Baltijos jūros vandens. „Mikės Pūkuotuko“ grupės ugdytiniai turėjo puikią galimybę tyrinėti jūros vandenį, jo savybes ir požymius lyginti su geriamu vandeniu. Visi panašumai ir skirtumai pažymėti ugdytinių „stebėjimo lapuose“.

„Kad giria žaliuotų“

2024-03-08 vyko įstaigos ugytinių  šventinis koncertas „Kad giria žaliuotų, skirtas  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

„Zuikučių“ grupės vaikai džiaugiasi, kad darželio kieme galės čiulbėti dar viena paukštelių šeimyna, kuriems inkilėlį padarė ir padovanojo Adelės senelis.

 

 

Dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad 2024 m. birželio ir liepos mėnesiais darželis dirbs. Liepos mėn. esant poreikiui įstaigą lankys ir lopšelio-darželio „Žilvitis” vaikai.
Rugpjūčio mėn. lopšelis-darželis „Kastytis” nedirbs. Esant poreikiui vaikų ugdymą užtikrins lopšelis-darželis „Žilvitis”.
(Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-26 įsakymas Nr. A-112 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo 2024 m. vasaros laikotarpiu”).