Specialistų paslaugos

Įstaigoje dirba 2 logopedai (2 pareigybės), specialusis pedagogas (0,25 pareigybės), Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu  pagal įstaigoje dirbančių logopedų  pareigybių darbo krūvį 2023–2024 m. m. logopedo pagalba teikiama 59-iems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Logopedo pagalba – tai pratybos (užsiėmimai), kurių tikslas – šalinti kalbos sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Logopedo pagalbos efektyvumas labai priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvų bendradarbiavimo. Išmokęs taisyklingai kalbėti vaikas įgis pasitikėjimą savimi, gebėjimą laisvai bendrauti, galimybę suvokti ir apibendrinti savo sumanymus ir veiksmus, pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Išsamesnę informaciją apie švietimo pagalbos teikimą ugdymo įstaigose galite rasti

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/svietimo-pagalba-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams