Specialistų paslaugos

Įstaigoje dirba 2 logopedės, specialioji pedagogė, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Švietimo pagalba teikiama vaikams, įtrauktiems į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą.