Nuotolinis ugdymas

Įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu. Planuojame ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams lopšelio-darželio elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ar uždarose facebook grupėse (atskiros grupės) pateikti savaitės ugdymo planus, užduotėles, žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

Tėveliams prisijungimo kodai prie el. dienyno „Mūsų darželis“ bus išsiųsti į el. paštus 2020-03-30.

IKT koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė tel. 8 45 4321 32.

Nuotolinio ugdymo aprašas Kastytis

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

 

Lopšelis-darželis „Kastytis” tapo akredituota Jaunimo savnorius priimančia organizacija. Akreditacija suteikta iki 2023 m. vasario 26 d.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PASAKORIUS“

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ 2020 m. vasario – balandžio mėn. organizavo  respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų parodą „Pasakorius“. Tikslas – bendradarbiaujant tėvams, mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams lavinti ugdytinių kūrybiškumą, panaudojant pasakas. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje  dalyvavo 39 pedagogai iš Eišiškių,  Jonavos, Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Telšių, Utenos, Vievio, Vilniaus ugdymo įstaigų. Dalyviai analizavo pasirinktą pasaką, atliko kūrybinį darbą, kuriame pavaizdavo mėgstamiausią pasakos veikėją, pildė refleksiją.

Mėgstamiausios vaikų pasakos –  „ Alisa stebuklų šalyje“, „ Angelų pasakos“,  „ Arklio Dominyko meilė“,  „ Auksinė žuvelė“, „Auksaplaukė“, „ Batuotas katinas“, „ Bebenčiukas ir kvailutė“,  „ Drambliai ėjo į svečius“, „ Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, Dangus griūva“, „Dažytas lapinas“, „Dvylika mėnesių“, „ Grybų karas“, „ Gulbė karaliaus pati“, „ Jonas pas čigonus“ , „ Katinėlis ir gaidelis“, „ Kiškis pagyrūnas“, „ Kur nuėjo sapnas“, „ Pagrandukas“, „ Pelenė“, „ Pepė Ilgakojinė“, „Raudonkepuraitė“, „Skudurinė Onutė“, „ Snieguolė ir septyni nykštukai“, „ Trys paršiukai“, „ Undinėlė“, „Vištytės pyragas“, „Meškiukas Rudnosiukas“, „Pagrandukas“, „Pasaka apie vorą“, „Pirštinė“, „Ropė“, „Šimto zuikių piemuo“.

Dalyviai pasidalino patirtimi ir rašė refleksiją, aprašė kokius metodus taikė analizuojant pasirinktą pasaką. Naudojo įvairius metodus. Skaitė pasaką, klausėsi audio įrašo, vaidino, inscenizavo įsimintiniausias pasakos epizodus, aptarė pasakos veikėjus,  žiūrėjo, vartė knygutes, aptarė iliustracijas, atpasakojo pasakos siužetą,  piešė, tapė, aplikavo mėgstamiausios pasakos veikėjus.

Vaikai pasidalino savo mintimis apie mėgtamiausią pasakos veikėją. Keletas vaikų minčių: „Man patiko  Meškiukas Rudnosiukas, kaip jis ėjo į mokyklą su trumpom mėlynom kelnytėm“ , „Mano močiutė kepa sausainius, o Pagranduko neiškepa“, „ Reikia klausyti tėvelių ir  senelių, nes gali suėsti vilkas arba lapė. Visos lapės gudrios. Jos net gali pasiūlyti saldainių, nors iš tiesų jos tų saldainių neturi. Jos taip nori apgauti.“ Džiaugiamės originaliomis vaikų išsakytomis mintimis. Virtualios kūrybinių darbų „Pasakorius“ organizatoriai dėkoja ugdytiniams, mokytojams, logopedams už dalyvavimą.

 

 

Sporto diena „Šast nuo pečiaus”

2020 m. vasario 24 d. „ Vieversio dieną” sutikome smagiai ir judriai. Įstaigoje vyko sporto diena „Šast nuo pečiaus”.
Seniau vaikus ragindavo: „Šast nuo pečiaus! Apibėkit dukart apie trobą, tada į galulaukę ir vėl tekini namo, – visus metus būsit greiti kaip tas vieversys“.

 

Mokėsi žodį-rasi kelią

Susižinkite su lopšelio-darželio “Kastytis” ugdytinių prisistatymu viktorinoje “Mokėsi žodį – rasi kelią”. Viktoriną organizavo  lopšelis-darželis “Pasaka”  vasario mėn.

Kastytis – vaikinas dailus,
Baltijos jūra plaukė smagus.
Dainavo skambias daineles
Ir tinklais gaudė žuveles.

Kastyčio skambių dainų,
Kažkas klausės iš gelmių.
Baltijos jūros gintariniam dugne,
Deivė Jūratė jo klausės paslapčia.
Paėmus laivą gintarinį,
Apsisiautus žvynu skraiste.

Klausės dainos nustebusi,
Pyktis tirpo širdyje.
Kastytis mokėjo žodį,
Ir žinojo bangų kelią.
Jis labai pamilo
Tą dievišką mergelę.

Legendos mums pasakoja:
Apie laimės troškimą,
Apie meilę kaip dovaną,
Apie gražią lietuvišką kalbą.

Žodžiai –  ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronės Kriukienės

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

Susitikimas su Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties brigada

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“  2020 m vasario  7 d. vyko susitikimas su Panevėžio greitosios medicininės pagalbos stoties brigada. Vaikams paramedikas parodė greitosios medicininės pagalbos automobilį, medicininę įrangą, įjungė garsinį signalą. Apžiūrėję automobilį, vaikai susirinko salėje, kur tęsėsi edukacinė programa su greitosios medicininės pagalbos specialistais.  Vienam ugdytiniui teko pabūti „nukentėjusiuoju“, juostomis buvo imobilizuota koja, galva ir paguldytas ant neštuvų, paruoštas vežimui į ligoninę. Vaikai domėjosi, klausė, sužinojo, kaip padėti sau ir draugui nutikus bėdai. Padėkojome medikams už įdomią edukacinę programą.  Vakare, atvykus tėveliams į darželį, vaikai pasakojo, dalinosi įspūdžais apie vykusį susitikimą.

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Kriukienė