„Bitučių” grupės (2-3m.) ugdytiniai padedami mokytojų Kristinos Juzėnienės ir Viktorijos Čirgelytės tyrinėjo pupas, stebėjo ar jos plaukia, ar skęsta vandenyje. Vaikai sudygusias pupas pasodino į žemę.
Svogūno auginimas…  Stebėjo, kaip auga svogūnas indelyje su vandeniu ir be vandens.
Auginame pomidorus. Kiekvieną savaitę juos stebime ir prižiūrime, kaip augalėliai auga.

„Kačiukų“ grupės žaidimai

Fizinis aktyvumas ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas. Rūpindamiesi tinkamu fiziniu vaiko vystymusi ,,Kačiukų” grupės mokytojos ir tėveliai pagamino spalvingas fizinį aktyvumą skatinančias priemones. Aukime aktyvūs ir sveiki.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis‘‘,,Drugelių“ priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas“.

Projektas suteikia galimybę  darželiui bendradarbiauti su kitais pasaulio darželiais. Projektas suteikia vaikams, specialistams ir tėvams nepamirštamų įspūdžių, galinčių pakeisti gyvenimus.

Tarptautinė integracija darželiuose šiandien itin svarbi, pasauliui keičiantis ir vis labiau globalėjant. Vaikai turi būti pasirengę iššūkiams, kuriuos atneš šis naujas pasaulis. Tarptautinė integracija leidžia vaikams pažinti skirtingas kultūras, kalbas ir tradicijas, o tai padeda ugdyti empatiją, toleranciją ir supratimą apie įvairovę.

Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ taip pat suteiks galimybę mūsų darželiui užmegzti ryšius su kitais darželiais iš įvairių šalių ir bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Projekto tikslas – užmegzti ilgalaikes tarptautines partnerystes, kurios padės pagerinti vaikų ugdymo kokybę ir skatins tarpkultūrinį supratimą.

Projektas jau įgyvendinamas 29 pasaulio šalyse.

Darželio 56-asis gimtadienis „Lai varpeliai suskambės“

2024-04-17 šventėme darželio 56-ąjį gimtadienį. Džiugiai nusiteikę dalyvavome ugdytinių  šventiniame  koncerte „Lai varpeliai suskambės“. Kartu gimtadienį šventė linksmoji Bitutė ir Boružėlė.

Augu sportuodamas

2024-04-10 vyko Lietuvos mažųjų žaidynių įstaigos baigiamasis sporto festivalis „Augu sportuodamas“. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti Panevėžio sporto ir išsilavinimo akedemijos liūtukas Akimas.

„Rid rid rid margi margučiai“

2024-04-02 vyko šventinis rytmetis „Rid rid rid margi margučiai“.

 

STEAM veikla. „Kodėl smagu, kai aplink švaru?”

2024-03-22 „Drugelių“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai,  kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audrone Kriukiene, pasikvietę  kitų grupių mokytojas, aiškinosi, kodėl aplinka turi būti švari? Domėjosi ir svarstė, kokie gi gali būti aplinkos tvarkymo būdai ir priemonės, kas gali padėti palaikyti švarą ir tvarką.

Žemės diena

2024-03-21 minėjome Žemės dieną.