Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Panevėžio lopšelyje –darželyje „Kastytis“ (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu darzeliskastytis@gmail.com

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Panevėžio lopšelis – darželis „Kastytis“ rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.