Vaikų maitinimas

Maistas gaminamas lopšelio – darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse.
Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo” tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka 100 proc. nustatytos 1,2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną.
Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Eur Pietų mokestis Eur Vakarienės mokestis Eur 2 kartų maitinimo mokestis Eur 3 kartų maitinimo mokestis Eur
Lopšelio grupė 0,48 1,03 0,48 1,51 1,99
Darželio grupė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26
Priešmokyklinė grupė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26
 • už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla.
 • kai vaikas nelanko įstaigos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.
 • tėvai dėl lankančio vaiko maitinimo privalo pranešti įstaigai apie neatvykimą iki 9.00 val.

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, tėveliai gali sumokėti per  “Perlo” terminalą arba internetu nurodant:

 Panevėžio lopšelis-darželis “Kastytis”
Įm. kodas 190413380
Bankas “Swed bankas”
LT727300010002387773
Vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas, mitybos suma, įstaigos reikmių suma.
MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS
Taikomos numatytos mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatos, socialinė parama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755) ir  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-324 patvirtintu Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 pakeitimo”.
Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 procentų:
 • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
 • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
 • šeimos, patiriančios socialinės rizikos veiksnius ( nustačius socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje 2-3 lygius):
 • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį mokama tėvų lėšomis.
Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:
 • jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
 • jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą;