Vaikų maitinimas

Lopšelio-darželio „Kastytis“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

           Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse. Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos organizatorė I. Vildžiūnienė, tel. 8 45 43 22 65.
          Maisto produktus tiekia: UAB  „Samsonas“ (mėsa, bakalėja, kiaušiniai,vaisiai, daržovės, grūdų malūno produktai), UAB  „Niklita“ (žuvis ir žuvies produktai),  AB „Žemaitijos pienas“ (pieno produktai), UAB „Lambda“ (kiaušiniai, pieno produktai, mėsa, bakalėja, grūdų malūno produktai), UAB  „Panevėžio citma“ (kiaušiniai, bakalėja), UAB „Vilguva“ (bakalėja,  grūdų malūno produktai), UAB  „Foksas“ (bakalėja, grūdų malūno produktai), ŽŪKB BIO LEUA (grūdų malūno produktai).
         ES lėšomis finansuojamos vaisių ir daržovių bei pieno produktų  vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos tiekėjos – AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Panevėžio bičiulis“.
         Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 patvirtintu  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka 100 proc. nustatytos 1, 2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną.
Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis, Eur Pietų mokestis, Eur Vakarienės mokestis, Eur 2 kartų maitinimo mokestis, Eur 3 kartų maitinimo mokestis, Eur
Lopšelio grupė 0,68 1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinė grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22

Nuo mokesčio užmaitinimą atleidžiami 100 proc.:

  • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
  • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės paramos skyrimo laikotarpiu;
  • vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
  • vaikai, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs.

Mokestis už maitinimą mažinams 50 proc.:

  • jei vaikas turi tik vieną iš tėvų, jei vienas iš tėvų pripažintas neveiksniu;
  • jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
  • jei vienas iš tėvų yra studentas arba moksleivis ir mokosi mokymosi įstaigos dieniniame skyriuje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų atllieka privalomąją karinę tarnybą.

Nemokamas nusiskundimų telefonas 8 800 40 403 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

MOKESTĮ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ GALIMA SUMOKĖTI BANKINIU PAVEDIMU.

 Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“
Įm. kodas 190413380
Bankas „Swed bankas“
LT727300010002387773
Mokėjimo paskirtyje nurodyti vaiko vardą, pavardę, grupės pavadinimą, mokesčio už maitinimą ir įstaigos reikmes sumą.