Vaikų maitinimas

 
 
Maistas gaminamas lopšelio – darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse. Už vakų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos organizatorė. I. Vildžiūnienė, tel. 845432265.
Maisto produktų tiekėjai: “Biržų duona”, AB “Žemaitijos pienas”, UAB “Grūstė”, UAB “Panevėžio citma”, ŽŪB “Delikatesas”. ES parama  “Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa” – tiekėjai AB “Žemaitijos pienas”, UAB “Panevėžio bičiulis”.
Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 patvirtintą  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą”, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka 100 proc. nustatytos 1,2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną.
Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Eur Pietų mokestis Eur Vakarienės mokestis Eur 2 kartų maitinimo mokestis Eur 3 kartų maitinimo mokestis Eur
Lopšelio grupė 0,68 1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinė grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22

Nuo mokesčio užmaitinimą atleidžiami 100 proc.:

  • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
  • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės paramos skyrimo laikotarpiu;
  • vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
  • vaiaki, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas:
  • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs.

Mokestis už maitinimą mažinams 50 proc.:

  • jei vaikas turi tik vieną iš tėvų, jei vienas iš tėvų pripažintas neveiksniu;
  • jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
  • jei vienas iš studentų arba moksleivių šeimos  tėvų mokosi mokymosi įstaigos dieniniame skyriuje.
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų atllieka privalomąją karinę tarnybą.

Nemokamas nusiskundimų telefonas 8800-40403 VMVT.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ GALIMA SUMOKĖTI BANKINIU PAVEDIMU.

 Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis”
Įm. kodas 190413380
Bankas „Swed bankas”
LT727300010002387773
Mokėjimo paskirtyje nurodyti vaiko vardą, pavardę, grupės pavadinimą, mitybos sumą, įstaigos reikmių sumą.