COVID-19

Covid-19

Nuo 2021-03-11 iki 2021-03-18 „Girinukų” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio darbuotojo Covid-19. Dėl  susirgimo išplitimo pavojaus  ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021-01-27 iki 2021-02-04 „Bitučių” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19 susirgimo išplitimo pavojaus ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021-01-22 iki 2021-01-31 „Mikės Pūkuotuko” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19 susirgimo išplitimo pavojaus ir  ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo 2020-12-23 “Kačiukų” gr. saviizoliacijoje 3 vaikai, 2 ikimokyklinio ugdymo mokytojos. Švietimo veikla neribojama.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostata 2.2.9.1.: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

 

Savivaldybės puslapyje COVID-19 skiltyje yra teikiama informacija apie miesto ugdymo įstaigose taikomą infekcijų plitimą ribojantį režimą. Aktyvi nuoroda: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-apsauga-261/koronavirusas-covid-19-panevezyje/informacija-del-infekciju-k6za.html

Susirgus vaikui Covid-19 liga poilsio ar švenčių dienomis prašome telefonu informuoti grupės mokytoją arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui tel. 865196287.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

TAP-20-2106+(20-16490) (1)

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu priemonių planas

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

ALGORITMAS

Algoritmas tėvams

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ COVID-19 ligos prevencinis planas

Nuo 2020-10-28 iki 2020-11-04 „Žvaigždučių” grupėje stabdoma veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19. Dėl susirgimo išplitimo pavojaus mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2020-10-28 įsakymu Nr.  „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis”
ikimokyklinio ugdymo „Žvaigždučių” grupės švietimo veiklos ribojimo”.