admin

INFORMACIJA VISAIS KLAUSIMAIS TEIKIAMA TEL. 8 45 432132 ARBA EL. PAŠTU darzeliskastytis@gmail.com

Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės  11   d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  pranešame apie vaikų sugrįžimo į darželį tvarką karantino metu nuo gegužės 18 d.:

Ugdymo organizavimo sąlygos

  1. Į darželį priimami sveiki vaikai. Sloguojantys, karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.
  2. Rekomenduojama nevesti vaikų:

2.1. jei vaikas serga lėtinėmis ligomis;

2.2. gyvenate kartu su asmenimis priskirtais rizikos grupėms.

  1. Grupės gali būti formuojamos iš skirtingų grupių vaikų.
  2. Viso karantino laikotarpiu vaikai lankys nuolatos tą pačią grupę.
  3. Vaikams, tik atėjus į darželio patalpas (ne lauke), bus matuojama temperatūra bekontakčiu termometru.
  4. Asmenys, atvedantys ir pasiimantys vaikus,  privalo dėvėti nosį ir veidą dengiančias apsaugines kaukes ar kitas priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.
  5. Darbuotojas pasitikimo metu taip pat dėvės apsaugines priemones (grupėje jos neprivalomos – tai asmeninis darbuotojo pasirinkimas).
  6. Vaikai bus priimami grupių rūbinėlėse. Esant susibūrimui, prašome laikytis saugaus atstumo.
  7. Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelėse, nevyks bendros grupių veiklos, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas.
  8. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Darželis dirba įprastu darbo laiku nuo 7.30 iki 18.18 val. Organizuojamas maitinimas.

Dirbs šios grupės: „Ežiukų”, „Nykštukų”, „Pelėdžiukų”, „Zuikučių”, „Žvirbliukų”, „Mikės Pūkuotuko”, Drugelių”.

Prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais, kad vaikai kuo mažiau patirtų streso, nereikalingos įtampos.

Visada nuoširdžiai rūpinsimės Jūsų vaiko teigiama emocine būsena (ypač, jei sunkus bus išsiskyrimas rytais), vaiko asmenine higiena.

Būkime kantrūs, pakantūs vieni kitiems, nes tokiomis neįprastomis sąlygomis tikrai gali būti nesklandumų.

Dėl įvairių  iškilusių  klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu darzeliskastytis@gmail.com ar telefonu 8 45 432132 bei grupių mokytojų telefonais.

Nepykite, jei siunčiama informacija  kartosis, atrodys netiksli ar keisis. Visada galite klausti ir tikslintis. Visa tai  daroma Jūsų/mūsų vaikų, darbuotojų  bei Jūsų pačių sveikatos saugojimui.

Stengsimės kuo daugiau laiko praleisti lauke, tad pasirūpinkite reikalingais rūbais, avalyne.

Garantuoti tarp vaikų 2 metrų atstumo tikrai nesugebėsime.

Visos patalpos, paviršiai, žaislai nuolat bus dezinfekuojami kaip tai daroma įprastai. Tai bus daroma tik dar dažniau.

Susirgus vaikui prašome grupių telefonu įspėti iš vakaro ar kitos dienos rytą iki 8.30.

Jei Jūsų šeimoje ar artimoje aplinkoje bus nustatytas COVID- 19 atvejis, privalote mus informuoti.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus. Taip pat raginame būti atviriems, sąžiningiems, nuoširdiems.

Administracija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Žinokite,  kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu nemokamos psichologinės pagalbos galite sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ www.tevulinija.lt

Nuotolinis ugdymas

Įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu. Planuojame ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams lopšelio-darželio elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ar uždarose facebook grupėse (atskiros grupės) pateikti savaitės ugdymo planus, užduotėles, žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

Tėveliams prisijungimo kodai prie el. dienyno „Mūsų darželis“ bus išsiųsti į el. paštus 2020-03-30.

IKT koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė tel. 8 45 4321 32.

Nuotolinio ugdymo aprašas Kastytis

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

 

Lopšelis-darželis „Kastytis” tapo akredituota Jaunimo savnorius priimančia organizacija. Akreditacija suteikta iki 2023 m. vasario 26 d.

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PASAKORIUS“

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ 2020 m. vasario – balandžio mėn. organizavo  respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų parodą „Pasakorius“. Tikslas – bendradarbiaujant tėvams, mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams lavinti ugdytinių kūrybiškumą, panaudojant pasakas. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje  dalyvavo 39 pedagogai iš Eišiškių,  Jonavos, Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Telšių, Utenos, Vievio, Vilniaus ugdymo įstaigų. Dalyviai analizavo pasirinktą pasaką, atliko kūrybinį darbą, kuriame pavaizdavo mėgstamiausią pasakos veikėją, pildė refleksiją.

Mėgstamiausios vaikų pasakos –  „ Alisa stebuklų šalyje“, „ Angelų pasakos“,  „ Arklio Dominyko meilė“,  „ Auksinė žuvelė“, „Auksaplaukė“, „ Batuotas katinas“, „ Bebenčiukas ir kvailutė“,  „ Drambliai ėjo į svečius“, „ Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, Dangus griūva“, „Dažytas lapinas“, „Dvylika mėnesių“, „ Grybų karas“, „ Gulbė karaliaus pati“, „ Jonas pas čigonus“ , „ Katinėlis ir gaidelis“, „ Kiškis pagyrūnas“, „ Kur nuėjo sapnas“, „ Pagrandukas“, „ Pelenė“, „ Pepė Ilgakojinė“, „Raudonkepuraitė“, „Skudurinė Onutė“, „ Snieguolė ir septyni nykštukai“, „ Trys paršiukai“, „ Undinėlė“, „Vištytės pyragas“, „Meškiukas Rudnosiukas“, „Pagrandukas“, „Pasaka apie vorą“, „Pirštinė“, „Ropė“, „Šimto zuikių piemuo“.

Dalyviai pasidalino patirtimi ir rašė refleksiją, aprašė kokius metodus taikė analizuojant pasirinktą pasaką. Naudojo įvairius metodus. Skaitė pasaką, klausėsi audio įrašo, vaidino, inscenizavo įsimintiniausias pasakos epizodus, aptarė pasakos veikėjus,  žiūrėjo, vartė knygutes, aptarė iliustracijas, atpasakojo pasakos siužetą,  piešė, tapė, aplikavo mėgstamiausios pasakos veikėjus.

Vaikai pasidalino savo mintimis apie mėgtamiausią pasakos veikėją. Keletas vaikų minčių: „Man patiko  Meškiukas Rudnosiukas, kaip jis ėjo į mokyklą su trumpom mėlynom kelnytėm“ , „Mano močiutė kepa sausainius, o Pagranduko neiškepa“, „ Reikia klausyti tėvelių ir  senelių, nes gali suėsti vilkas arba lapė. Visos lapės gudrios. Jos net gali pasiūlyti saldainių, nors iš tiesų jos tų saldainių neturi. Jos taip nori apgauti.“ Džiaugiamės originaliomis vaikų išsakytomis mintimis. Virtualios kūrybinių darbų „Pasakorius“ organizatoriai dėkoja ugdytiniams, mokytojams, logopedams už dalyvavimą.