Viešieji pirkimai

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis” nuo 2021-06-17 vykdo mažos vertės maisto produktų pirkimą CVP IS  sistemoje. Maisto produktų tiekimo laikotarpis 2021-09-01–2022-09-01.
Panevėžio lopšelis- darželis „Kastytis” nuo 2020-01-04 vykdo “Elektros energijos pirkimą” Nr. CPO159587  CPO sistemoje.
.
Iki 2019-07-31 vykdomi mažos vertės maisto produktų pirkimai CVP IS sistemoje.
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS