Viešieji pirkimai

Nuo 2017-06-13 vykdomi mažos vertės maisto produktų pirkimai.
 
Skelbimai apie sudarytas sutartis parsisiųsti MS Word formate
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” 2017 METAIS NUMATOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS