Viešieji pirkimai

Iki 2019-07-31 vykdomi mažos vertės maisto produktų pirkimai CVP IS sistemoje.
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS