Naujienos

AUGINKIME IR VALGYKIME EKOLOGIŠKAI

2024-06-12 vyko šviečiamasis edukacins degustacins renginys lopšelio-darželio „Kastytis“ bendruomenei. Vaikai ir tėveliai susipažino iš kur atkeliauja ekologiški produktai, galėjo padegustuoti įvairių ekologiškų produktų. Renginį organizavo Lietuvos ekologiniių ūkių asociacija, rėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Informacija apie vaikų priėmimą nuo 2024m. rugsėjo 1d.

Vadovaujantis Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašu, birželio 10–14 d. komplektuosime grupės  ir kviesime tėvelius pasirašyti ugdymo sutartis.

Informacija lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų tėveliams

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų tėveliai, planuojantys vesti vaikus 2024 m. liepos mėn. į lopšelį-darželį „Kastytis“ kviečiami atvykti parašyti prašymus ir sudaryti ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis 2024 m. birželio 3-7 dienomis nuo 8.00 val. iki 17.30 val.

„Bitučių” grupės (2-3m.) ugdytiniai padedami mokytojų Kristinos Juzėnienės ir Viktorijos Čirgelytės tyrinėjo pupas, stebėjo ar jos plaukia, ar skęsta vandenyje. Vaikai sudygusias pupas pasodino į žemę.
Svogūno auginimas…  Stebėjo, kaip auga svogūnas indelyje su vandeniu ir be vandens.
Auginame pomidorus. Kiekvieną savaitę juos stebime ir prižiūrime, kaip augalėliai auga.

Darželi, lik sveikas!

Gegužės mėn. priešmokyklinukai atsisveikino su darželiu. Džiaugiamės užaugusiais ugdytininais ir gražiais tėvelių padėkos žodžiais.

„Kačiukų“ grupės žaidimai

Fizinis aktyvumas ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas. Rūpindamiesi tinkamu fiziniu vaiko vystymusi ,,Kačiukų” grupės mokytojos ir tėveliai pagamino spalvingas fizinį aktyvumą skatinančias priemones. Aukime aktyvūs ir sveiki.

Futboliukas

2024-05-23 smagiai žaidėme futboliuką kartu su svečiais, ugdytiniais iš lopšelio-darželio „Pasaka“. Varžybų atidarymo metu visi smaigiai apšilome, pasimankštinome. Varžyboms teisėjavo Panevėžio Sporto ir išsilavinimo akademijos treneriai. Kartu smagiai pasportavome, nugalėjo draugystė.

 

 

 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis‘‘,,Drugelių“ priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas“.

Projektas suteikia galimybę  darželiui bendradarbiauti su kitais pasaulio darželiais. Projektas suteikia vaikams, specialistams ir tėvams nepamirštamų įspūdžių, galinčių pakeisti gyvenimus.

Tarptautinė integracija darželiuose šiandien itin svarbi, pasauliui keičiantis ir vis labiau globalėjant. Vaikai turi būti pasirengę iššūkiams, kuriuos atneš šis naujas pasaulis. Tarptautinė integracija leidžia vaikams pažinti skirtingas kultūras, kalbas ir tradicijas, o tai padeda ugdyti empatiją, toleranciją ir supratimą apie įvairovę.

Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ taip pat suteiks galimybę mūsų darželiui užmegzti ryšius su kitais darželiais iš įvairių šalių ir bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Projekto tikslas – užmegzti ilgalaikes tarptautines partnerystes, kurios padės pagerinti vaikų ugdymo kokybę ir skatins tarpkultūrinį supratimą.

Projektas jau įgyvendinamas 29 pasaulio šalyse.