Naujienos

Žiemos eksperimentai

Žiema puikus metas ne tik tyrinėti, bet ir kurti. „Mikės Pūkuotuko”  gr. ugdytiniai sukurtais ledo medaliais papuošė lopšelį-darželį „Kastytis”.

Žiemos pramogos

Lauke vaiko praleistas laikas svarbus. Tai tyrinėjimai, atradimai, žaidimai, kūryba. Šiemet vaikai turi puikią galimybę pasidžiaugti sniegu. „Pelėdžiukų” ir „Žvirbliukų” grupių ugdytiniams kiemas linksmų žaidimų vieta.

„Girinukų” grupės žiemos pramogos

Informacija dėl gripo epidemijos

 

Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A-57 ,,Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ nuo 2019-01-22 mieste paskelbta gripo epidemija.

Lopšelio-darželio „Kastytis” direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V1-9 mokestis už maitinimą nebus skaičiuojamas, jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių (gripo epidemijos), nuo 2019 m. sausio 22 d., gripo epidemijos metu Panevėžio mieste.

Advento siurprizas

Adventas ypatingas laikotarpis, tai – susikaupimo ir apmąstymų, ramybės metas, kada džiaugsminga viltimi laukiama artėjančių Kalėdų. Tai laikotarpis, skirtas susitaikyti, skleisti gerumą, pasvarstyti apie ateinančius planus, pagalvoti, ką reikėtų savo gyvenime patobulinti, kokias gerąsias ypatybes puoselėti, o kokių verta atsisakyti. Daugelis šio meto tradicijų atkeliavo iš žilos senovės. Tad kaip gi visa tai perteikti vaikams?

Panevėžio lopšelyje darželyje „Kastytis“ jau ne pirmus metus buvo organizuotas mini projektas „Advento siurprizas“, kurio metu vaikučių tėveliai buvo kviečiami rytmetį ar popietę pabūti kartu, skirti savo laiką vaikams, pradžiuginant juos įdomia veikla grupėse.

Tėvelių organizuotose veiklose vyko edukaciniai užsiėmimai: gaminami eglutės žaisliukai iš sūrios tešlos, puošiami žėručiais ir pabarstukais; dekoratyviniai imbieriniai meduoliai, gražinami glajaus pieštukais; personalizuotai skaitoma Advento pasaka. Skamba paprastai? Paprastai…

Bet kiek emocijų  užgimsta vaiko širdyje, kai iš paprasčiausios tešlos, pridėjus medžio šakeles vietoj rankučių, žėručiais pablizginus skruostus gimsta žmogelis!

Kiek emocijų, kai dekoruoji širdelės formos imbierinį sausainį ir sužinai, kad tuomet aplink tave bus daugiau meilės!

Kiek emocijų, kai ilgiesi namų, bet tau pasako, jog nešiodamasis imbierinį namelio formos sausainį jausiesi arčiau namų arba pamatai, kad tavo mama nėra tiesiog paprasta mama, bet gali būti ir sekanti pasakas Fėja!

Projekto tikslas ne žodžiai, bet  mažais stebuklais, meilės, namų ir aplinkos šilumos, tarpusavio ryšio pajautimu paaiškinti Advento prasmę. Tai buvimas kartu ir emocija.

Kiek jaudulio, kiek pasiruošimo, planavimo ir mamadienių skirta pačiam prasmingiausiam laikui. Laikui pabūti savo vaiko asmeninėje, savarankiško gyvenimo aplinkoje, pamatyti jo įpročius, nuotaikas ir nebylų pasididžiavimą, kad jo mama yra ne tik tiesiog paprasta mama, bet gali būti ir Fėja…

Už iniciatyvumą, pagalbą ir organizavimą, už galimybę pabūti su vaikais jų aplinkoje, pasidžiaugti bendra veikla, dėkojame „Nykštukų“ grupės auklėtojai metodininkei Reginai Katinienei, Redai Kulišauskienei ir Rasai Balčiūnienei. Ir nesvarbu, kad dekoravome labai daug žvaigždelės formos imbierinių sausainių, Jūs ir taip šviesios – spindite.

Džiaugsmingo švenčių laukimo

Informaciją paruošė Šarūnė Leikienė

 

Šventinis koncertas „ŠV. Kalėdų belaukiant”

2018 m. gruodžio 11d. įstaigoje vyko edukacinis renginys-koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant”. Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais supažindino darželio ugdytinius su muzikos instrumentais (akordeonu, klarnetu, saksofonu, trimitu) ir pagrojo šventinių muzikinių kūrinių.

Linksmas mažasis futbolas

2018-11-29 įstaigoje vyko 13 pamoka ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams “Linksmas mažasis futbolas”. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė, Jūratė Gulbinė supažindino su  žaidimo taisyklėmis, treniruote. Pamokos dalyviai praktiškai galėjo išmėginti savo jėgas žaidžiant “Mažąjį futbolą”.

Informacija

Informuojame apie  „Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 pakeitimus:

  1. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

  1. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

  1. Neteko galios nuo 2018-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/hzSqSAcsOd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=a36c6050-f064-447d-b892-5e473af36871

 

Dėmesio!

Informuojame, kad  nuo 2018-11-12 atnaujino darbą įstaigos virtuvė. Dirbame įprastu darbo režimu.

Tėvelių, kurie kreipėsi į gydytojus dėl savo vaikų sveikatos ir atliko tyrimus,  prašome dar kartą atlikti vaikams tyrimus ir atvykti į įstaigą pasveikus.

Rūpinkimės vaikų sveikata.

Direktorė  Stasė Šešeikienė