Dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad 2024 m. birželio ir liepos mėnesiais darželis dirbs. Liepos mėn. esant poreikiui įstaigą lankys ir lopšelio-darželio „Žilvitis” vaikai.
Rugpjūčio mėn. lopšelis-darželis „Kastytis” nedirbs. Esant poreikiui vaikų ugdymą užtikrins lopšelis-darželis „Žilvitis”.
(Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-26 įsakymas Nr. A-112 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo 2024 m. vasaros laikotarpiu”).