Dėkojame Žiedavičių šeimai, padovanojusiai įstaigai įvairių priemonių ugdomajai veiklai.