Informacija dėl lopšelio-darželio „Žilvitis“ lankymo 2024 m. rugpjūčio mėn.

Lopšelio-darželio „Kastytis“ vaikų tėveliai, planuojantys vesti vaikus 2024 m. rugpjūčio mėn. į lopšelį-darželį „Žilvitis“ kviečiami atvykti parašyti prašymus ir sudaryti ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis 2024 m. liepos 15-19 dienomis.