Lopšeliui-darželiui „Kastytis” 50 metų

Įstaigos jubiliejui 2018 m. kovo mėn. buvo organizuoti įvairūs renginiai: šventinis renginys  „Čia mūsų namai“; ikimokyklinių įstaigų projekto „Paukštužėliai  sučiulbėkit“  kūrybinių darbų paroda; šokių diena „Vaikystės žiedas“; dainų diena „Metai bėga, metai skuba“; šou grupės „Trys draugai“ smagiausių dainelių koncertas „Svajokliai vaikai“; edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatro baletą „Barbora Radvilaitė“, išleistas įstaigos laikraštis „Kastyčio mintys“ (Nr. 4); įstaigos bendruomenės narių  akcija „Papuoškime darželį“.