Pyragų diena

Lapkričio 6-ąją švenčiama Pyragų diena. Tą dieną visi kviečiami dalyvauti gerumo akcijose, kepti pyragus, jais dalintis, vaišinti vieni kitus ir rinkti lėšas kilniems tikslams.

Lopšelio-darželio „Kastytis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laurynos Čiuplinskienės iniciatyva Pelėdžiukų“ ir „Žvirbliukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo mokytojos, ugdytiniai ir jų tėveliai organizavo „Pyragų dienos“ popietę „Sušildykit mažas širdeles gerumu“. Jos tikslas – ugdyti empatiją, dalintis gerumu, aukoti.

Renginio metu buvo surinkta 412 Eur  ir 2023-11-09 jie buvo pervesti VŠĮ RŪTOS UŽUOVĖJA (Panevėžio gyvūnų globos draugijai).

Nuoširdžiai dėkojame įstaigos darbuotojams, tėveliams ir vaikučiams už padovanotą bendrystę, nuoširdumą ir gerumą.