RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PASAKORIUS“

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ 2020 m. vasario – balandžio mėn. organizavo  respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų parodą „Pasakorius“. Tikslas – bendradarbiaujant tėvams, mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams lavinti ugdytinių kūrybiškumą, panaudojant pasakas. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje  dalyvavo 39 pedagogai iš Eišiškių,  Jonavos, Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Telšių, Utenos, Vievio, Vilniaus ugdymo įstaigų. Dalyviai analizavo pasirinktą pasaką, atliko kūrybinį darbą, kuriame pavaizdavo mėgstamiausią pasakos veikėją, pildė refleksiją.

Mėgstamiausios vaikų pasakos –  „ Alisa stebuklų šalyje“, „ Angelų pasakos“,  „ Arklio Dominyko meilė“,  „ Auksinė žuvelė“, „Auksaplaukė“, „ Batuotas katinas“, „ Bebenčiukas ir kvailutė“,  „ Drambliai ėjo į svečius“, „ Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, Dangus griūva“, „Dažytas lapinas“, „Dvylika mėnesių“, „ Grybų karas“, „ Gulbė karaliaus pati“, „ Jonas pas čigonus“ , „ Katinėlis ir gaidelis“, „ Kiškis pagyrūnas“, „ Kur nuėjo sapnas“, „ Pagrandukas“, „ Pelenė“, „ Pepė Ilgakojinė“, „Raudonkepuraitė“, „Skudurinė Onutė“, „ Snieguolė ir septyni nykštukai“, „ Trys paršiukai“, „ Undinėlė“, „Vištytės pyragas“, „Meškiukas Rudnosiukas“, „Pagrandukas“, „Pasaka apie vorą“, „Pirštinė“, „Ropė“, „Šimto zuikių piemuo“.

Dalyviai pasidalino patirtimi ir rašė refleksiją, aprašė kokius metodus taikė analizuojant pasirinktą pasaką. Naudojo įvairius metodus. Skaitė pasaką, klausėsi audio įrašo, vaidino, inscenizavo įsimintiniausias pasakos epizodus, aptarė pasakos veikėjus,  žiūrėjo, vartė knygutes, aptarė iliustracijas, atpasakojo pasakos siužetą,  piešė, tapė, aplikavo mėgstamiausios pasakos veikėjus.

Vaikai pasidalino savo mintimis apie mėgtamiausią pasakos veikėją. Keletas vaikų minčių: „Man patiko  Meškiukas Rudnosiukas, kaip jis ėjo į mokyklą su trumpom mėlynom kelnytėm“ , „Mano močiutė kepa sausainius, o Pagranduko neiškepa“, „ Reikia klausyti tėvelių ir  senelių, nes gali suėsti vilkas arba lapė. Visos lapės gudrios. Jos net gali pasiūlyti saldainių, nors iš tiesų jos tų saldainių neturi. Jos taip nori apgauti.“ Džiaugiamės originaliomis vaikų išsakytomis mintimis. Virtualios kūrybinių darbų „Pasakorius“ organizatoriai dėkoja ugdytiniams, mokytojams, logopedams už dalyvavimą.