Svarbi informacija

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-161 “Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus patvirtinimo” nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. naikinamas kasininko etatas įstaigoje.  Mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje galėsite sumokėti per “Perlo” terminalą su atsiskaitymo lapeliu arba pervesti į darželio sąskaitą.