Linksmas mažasis futbolas

2018-11-29 įstaigoje vyko 13 pamoka ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams “Linksmas mažasis futbolas”. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė, Jūratė Gulbinė supažindino su  žaidimo taisyklėmis, treniruote. Pamokos dalyviai praktiškai galėjo išmėginti savo jėgas žaidžiant “Mažąjį futbolą”.

Informacija

Informuojame apie  „Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 pakeitimus:

  1. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

  1. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

  1. Neteko galios nuo 2018-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-1183, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17650

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/hzSqSAcsOd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=a36c6050-f064-447d-b892-5e473af36871

 

Dėmesio!

Informuojame, kad  nuo 2018-11-12 atnaujino darbą įstaigos virtuvė. Dirbame įprastu darbo režimu.

Tėvelių, kurie kreipėsi į gydytojus dėl savo vaikų sveikatos ir atliko tyrimus,  prašome dar kartą atlikti vaikams tyrimus ir atvykti į įstaigą pasveikus.

Rūpinkimės vaikų sveikata.

Direktorė  Stasė Šešeikienė

Primename

Gerbiami ugdytinių tėveliai, primename, kad pasirašę ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis įsipareigojote „vaikui neatvykus į ugdymo įstaigą iki 9 val., pranešti vaiko nelankymo priežastis įstaigos nurodytu telefonu 8 45 432 265.” Taip pat galite pranešti telefonu 8 45 432 132 bei grupių telefonais.

 

Informacija

Informuojame, kad 2018-11-02 gauta informacija iš Panevėžio infekcinės ligoninės, kad susirgo 2 įstaigą lankantys vaikai salmonelioze. 2018-11-02 įstaigoje Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė operatyvią kontrolę. Įstaigoje skelbiama ekstremali padėtis ir nuo 2018-11-02 uždaroma virtuvė. Joje bus atliekama profesionali dezinfekcija ir paimti mėginiai. Veikla bus atnaujinta kai paimti mėginiai bus geri. Visi darželio darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą.

Prašome tėvelių pagal galimybes nevesti vaikų į darželį arba vesti vaikus į darželį iki 4 valandų (trumpo buvimo) be maitinimo arba su 1 maitinimu (pietumis).

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 (su 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160 pakeitimais) 12.9 punktu mokestis už vaikų maitinimą esant ekstremaliam įvykiui nebus skaičiuojamas.

Labai atsiprašome už nepatogumus. Svarbiausia yra vaikų sveikata.

Dedame visas pastangas ir taikome priemones, kad kuo greičiau užkirstume kelią ligos plitimui.

Direktorė Stasė Šešeikienė

„Rudens kraitė”

This gallery contains 8 photos.

2018-10-11 įstaigoje vyko šventinis rytmetys „Rudens kraitė”.

 

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena.

Kviečiame į Mokslo ir žinių šventinį rytmetį, kuris vyks 2018 m. rugsėjo 3 d. 9.00 val.  lopšelio-darželio “Kastytis” kieme. Koncertuos dainavimo studija “Svirplys”.

Laukiame Jūsų!

Pasveikinkime tėtį

2018-06-01 Panevėžio prekybos centre RYO  vyko  įstaigos ugdytinių ir muzikinės studijos „Džikum dralo” šventinis koncertas „Pasveikinkime tėtį”. Koncertas skirtas Tėvo dienai.

„Šeimos mėnuo – džiaugsmas būti kartu”

2018-05-26 įstaigos ugdytiniai dalyvavo projekto „Šeimos mėnuo – džiaugsmas būti kartu” šventiniame koncerte. Atliko šokio meninę  kompoziciją „Mamos suknelė”.

Laimėjome II vietą

Įstaigos ugdytiniai 2018-05-13  darželinukų krepšinio čempionate Dobele taurei laimėti iškovojo II vietą.

https://www.aukstaitijoskm.lt/darzelinuku-krepsinio-cempionatas-dobele-taurei-laimeti-baigesi-ispudingu-finaliniu-renginiu/